Service Tag: Samoloty

Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) lub LAPL(A)

Do czego uprawnia licencja?

Licencja pilota – tzw. turystyczna – PPL(A) – uprawnia pilota do samodzielnego pilotowania samolotów. Nie stanowi ona natomiast uprawnienia do wykonywania lotów zarobkowych. Licencja LAPL(A) to licencja przeznaczona przede wszystkim dla pilotów małych samolotów. Posiadacz takiej licencji może pilotować tylko samoloty o dopuszczalnej masie startowej do 2000 kilogramów, ale jej otrzymanie jest prostsze i tańsze, niż licencjii PPL(A). Posiadacz licencji LAPL może realizować szkolenie do licencji PPL według skróconego programu, który uwzględnia dotychczasowe doświadczenie pilota.

Program szkolenia praktycznego

W przeciwieństwie do szkolenia szybowcowego, szkolenie samolotowe odbywa się w jednym bloku, którego zakończenie pozwala na podejście do egzaminu państwowego.
Niemniej program do licencji PPL(A) można podzielić na trzy podstawowe części:

 • nauka podstaw pilotażu w strefie, nauka startu, lądowania oraz związanych z tym manewrów i procedur;
 • nauka lotu według wskazań przyrządów w warunkach symulowanej utraty widoczności;
 • szkolenie w przelotach nawigacyjnych w przestrzeni niekontrolowanej i kontrolowanej, połączone z lądowaniem na innych lotniskach.

Sprzęt

Szkolenie do licencji samolotowych odbywa się w Aeroklubie Radomskim na samolotach Cessna-152 i PZL-150 Koliber. Posiadamy również samolot Extra-300 w wersji dwumiejscowej, który jest wykorzystywany do szkolenia w akrobacji, oraz samolot PZL-104 Wilga.

Ceny szkoleń samolotowych:

 • za szkolenie teoretyczne – 2.200 zł
 • za szkolenie praktyczne do licencji PPL – Cesna 152 – 34.875 zł
 • za szkolenie praktyczne do licencji PPL – Koliber – 37.000 zł

W ceny szkoleń nie są wliczone badania lekarskie ani egzaminy państwowe.

Uwaga: Ceny szkoleń mogą ulegać zmianom. W celu uzyskania dokładnych kwot, prosimy o kontakt z Aeroklubem.

Doskonalenie umiejętności pilotażowych

Szkolenie nie kończy się na uzyskaniu licencji. W ramach doskonalenia umiejętności i zdobywania kolejnych uprawnień, oferujemy następujące szkolenia:

 • Dla pilotów samolotowych:
  • loty doskonalące do strefy i po kręgu
  • przeszkolenie na nowy typ samolotu
  • szkolenie do uprawnienia VFR noc
  • szkolenie w holowaniu szybowców
  • szkolenie w akrobacji samolotowej na samolocie Extra 300
 • Dla pilotów szybowcowych
  • przeszkolenie na nowy rodzaj startu i nowy typ szybowca
  • doskonalenie techniki lotów termicznych
  • szkolenie w przelotach szybowcowych
  • szkolenie w akrobacji