Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Aeroklub Radomski, jako certyfikowana organizacja szkolenia lotniczego, organizuje kompleksowe szkolenia dla przyszłych pilotów:

 • samolotywych – do licencji PPL(A) i LAPL(A)
 • szybowcowych – do licencji SPL i LAPL(S)

Wszystkie szkolenia prowadzone są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na sprzęcie podlegającym stałej kontroli. Wydawane w Polsce licencje są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej i uznawane w większości krajów na świecie.

Szkolenie szybowcowe do licencji SPL lub LAPL(S)

Szkolenie szybowcowe do licencji SPL lub LAPL(S)

Licencja pilota szybowcowego SPL uprawnia do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych.

Read More
Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) lub LAPL(A)

Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) lub LAPL(A)

Licencja pilota – tzw. turystyczna – PPL(A) – uprawnia pilota do samodzielnego pilotowania samolotów.

Read More
Doskonalenie umiejętności pilotażowych

Doskonalenie umiejętności pilotażowych

Szkolenie nie kończy się na uzyskaniu licencji. W ramach doskonalenia umiejętności i zdobywania kolejnych uprawnień, oferujemy inne szkolenia.

Read More

Proces szkolenia, czyli jak uzyskać licencję

Szkolenie do licencji pilota składa się z kilku elementów, które mogą być realizowane po kolei lub (czasami) równocześnie. Są to:

 • szkolenie teoretyczne
  W Aeroklubie Radomskim kurs teoretyczny realizujemy przede wszystkim jako szkolenie stacjonarne. Zajęcia odbywają się w weekendy, przeważnie w lutym i marcu i podzielone są na szereg przedmiotów: prawo lotnicze, ogólna wiedza o statku powietrznym, osiągi i planowanie lotu, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu i łączność. Program zwiera kilkadziesiąt godzin wykładów (liczba ta, tak samo jak szczegółowy program zajęć, jest różna dla kursu samolotowego i szybowcowego), wzbogaconych o zajęcia o charakterze praktycznym. Kurs teoretyczny zakończony jest wewnętrznym egzaminem, po którym można przystąpić do szkolenia praktycznego i państwowego egzaminu teoretycznego.
 • szkolenie praktyczne
  W przypadku pilotów szybowcowych, szkolenie podstawowe przeprowadzane jest w niewielkich grupach (3-6 osób) w okresie wiosenno-letnim. Standardowo, szkolenie ma postać ok. dwutygodniowego obozu, choć jest możliwość organizacji szkolenia w trybie weekendowym dla osób pracujących. Dalsza część szkolenia realizowana jest indywidualnie.
  W przypadku pilotów samolotowych, szkolenie praktyczne od początku realizowane jest w trybie indywidualnym.
 • państwowy egzamin teoretyczny
  Jest to egzamin zdawany przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ma postać zestawu testów z poszczególnych przedmiotów, zdawanych w systemie komputerowym. Testy z poszczególnych przedmiotów można zaliczać w różnych terminach, podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych.
 • państwowy egzamin praktyczny
  Zdawany jest po zakończeniu całego procesu szkolenia przed egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zakres egzaminu jest zależny od rodzaju licencji. Egzamin ten może w części lub w całości odbywać się na naszym lotnisku. Jego zaliczenie jest ostatnim istotnym warunkiem otrzymania licencji pilota.

Należy mieć na uwadze, że rozpoczęcie i kontynuacja szkolenia uwarunkowane są wymaganiami dotyczącymi wieku i stanu zdrowia. Spełnienie tych ostatnich musi być potwierdzone odpowiednimi badaniami lotniczo-lekarskimi.

To coś dla mnie! Gdzie i kiedy się zgłosić?

Obserwuj stronę internetową Aeroklubu Radomskiego. Zajrzyj do zakładki „najbliższe szkolenia”. Zawsze z wyprzedzeniem publikujemy informacje o rozpoczęciu kursów i spotkaniach organizacyjnych. Należy pamiętać o tym, że cykl szkoleń teoretycznych zwykle zaczyna się zimą. Czerwiec nie jest najlepszym momentem na naukę teorii – w tym czasie wszyscy jesteśmy pochłonięci lataniem!
Jeśli masz pytania, interesuje Cię szkolenie indywidualne lub ominęło Cię spotkanie organizacyjne – skontaktuj się z Szefem Szkolenia. Z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.

Chcę wiedzieć więcej. Jakie akty prawne definiują szkolenie?

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje sprawy związane ze szkoleniami i wydawaniem licencji, jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011. Zgodnie z tym rozporządzeniem wydawane są krajowe regulacje dotyczące licencjonowania. Najważniejszym dokumentem krajowym jest Ustawa z dn. 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze. Zgodnie z tą ustawą wydawane są rozporządzenia władzy wykonawczej, między innymi:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2013 w sprawie licencjonowania personelu lotniczego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze.

Wszystkie dokumenty państwowe można pobrać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl.
Na podstawie istniejących przepisów państwowych organizacje szkolenia lotniczego tworzą programy szkoleń, które są zatwierdzane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Aeroklub Radomski posiada własne, zatwierdzone programy, które zostały opracowane przez specjalistów Aeroklubu Polskiego.

Dodatkowe informacje o Aeroklubie Radomskim i programie szkoleń można znaleźć w prezentacji.